PARK SKULPTURA DUBROVA

MKS

Udruga “Mediteranski kiparski simpozij” (MKS) neprofitna je organizacija osnovana 1994. godine s ciljem promocije modernog i suvremenog kiparstva i umjetnosti.

MKS

Udruga “Mediteranski kiparski simpozij” (MKS) neprofitna je organizacija osnovana 1994. godine s ciljem promocije modernog i suvremenog kiparstva i umjetnosti.

O UDRUZI I
SINERGIJI MKS&PARK

U cilju revitalizacije barokne palače Franković-Vlačić tj. Stancije Dubrova, skupina umjetnika i povjesničara umjetnosti, uz podršku lokalnih vlasti, pokreće kiparsku rezidenciju (engl. art residence) kojoj su dali naziv “Mediteranski kiparski simpozij”.
Kao osnovni materijal odabiru istarski kamen, izrazite čvrstoće i trajnosti. Značajna umjetnička produkcija pokrenula je potrebu za izlaganjem kamenih skulptura izvan dvorišta Stancije. Tada nastaje “Park Skulptura Dubrova” koji se prostire na 33 hektara površine, djelomično okružen istarskim suhozidom. U Parku možete pronaći gotovo 70 skulptura renomiranih hrvatskih i svjetskih umjetnika, koji su od 1970-ih stvarali pod okriljem “Mediteranskog kiparskog simpozija”. Poseban doživljaj pružit će vam šetnja po prostorno-umjetničkom radu naziva “Bijela cesta” sastavljenim od dosada realiziranih 16 dionica jednake dužine, ali i odmor u amfiteatru pod nazivom “Dolac”. Istražujući obalu istočne Istre, od Pićna pa sve do Rapca, možete susresti kamene skulpture nastale upravo na Dubrovi.

Zagledamo li se u stiješnjenu šupljinu kamene skulpture Prodor
Ljube de Karine (1992.) koja s desne strane ceste najavljuje
Dubrovu, znameniti park skulptura, primjećujemo da kroz
uokvirenu prazninu do nas dopiru fragmenti drugačije protočnosti
svijeta. Možda taj osjećaj uvjerljivije od bilo čega drugog poziva na
duboko štovanje ovoga prostora koji nastanjuje Mediteranski
kiparski simpozij, međunarodna likovna manifestacija, blistav i
uzbudljiv likovni pothvat s velikim autoritetom i mnogoznačnom
reputacijom u Hrvatskoj i izvan nje.

pogledaj na mapi

O UDRUZI I
SINERGIJI MKS&PARK

U cilju revitalizacije barokne palače Franković-Vlačić tj. Stancije Dubrova, skupina umjetnika i povjesničara umjetnosti, uz podršku lokalnih vlasti, pokreće kiparsku rezidenciju (engl. art residence) kojoj su dali naziv “Mediteranski kiparski simpozij”.
Kao osnovni materijal odabiru istarski kamen, izrazite čvrstoće i trajnosti. Značajna umjetnička produkcija pokrenula je potrebu za izlaganjem kamenih skulptura izvan dvorišta Stancije. Tada nastaje “Park Skulptura Dubrova” koji se prostire na 33 hektara površine, djelomično okružen istarskim suhozidom. U Parku možete pronaći gotovo 70 skulptura renomiranih hrvatskih i svjetskih umjetnika, koji su od 1970-ih stvarali pod okriljem “Mediteranskog kiparskog simpozija”. Poseban doživljaj pružit će vam šetnja po prostorno-umjetničkom radu naziva “Bijela cesta” sastavljenim od dosada realiziranih 16 dionica jednake dužine, ali i odmor u amfiteatru pod nazivom “Dolac”. Istražujući obalu istočne Istre, od Pićna pa sve do Rapca, možete susresti kamene skulpture nastale upravo na Dubrovi.

Zagledamo li se u stiješnjenu šupljinu kamene skulpture Prodor
Ljube de Karine (1992.) koja s desne strane ceste najavljuje
Dubrovu, znameniti park skulptura, primjećujemo da kroz
uokvirenu prazninu do nas dopiru fragmenti drugačije protočnosti
svijeta. Možda taj osjećaj uvjerljivije od bilo čega drugog poziva na
duboko štovanje ovoga prostora koji nastanjuje Mediteranski
kiparski simpozij, međunarodna likovna manifestacija, blistav i
uzbudljiv likovni pothvat s velikim autoritetom i mnogoznačnom
reputacijom u Hrvatskoj i izvan nje.

pogledaj na mapi

Podnaslov u maksimalno tri reda;
OpenSans Bold—20 pt

Ciljevi Udruge MKS su promicanje svih oblika kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva te očuvanje i zaštita okoliša “Parka Skulptura Dubrova” kroz zaštitu i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje. Održivi razvoj udruge temelji se na razvijanju i promicanju vlastitih djelatnosti, osposobljavanju i unapređivanju rada članova te zaštitu vlastitih interesa i zastupanju interesa članova, poštujući društvene, okolišne i financijske kriterije razvoja.
Udruga MKS pravni je sljedbenik Katedre čakavskog sabora “Labinske republike” iz 1969. godine pod čijim se okriljem odvijala istoimena kulturna manifestacija “Mediteranski kiparski simpozij”.

Skupština tadašnje općine Labin, 7. lipnja 1976. donosi Odluku kojom se Katedri dodjeljuje zemljište kod naselja Dubrova, kojeg proglašava “Parkom Skulptura Dubrova” dobrom od općeg društvenog interesa. Krajem lipnja 1994. godine umjetnici i drugi građani okupljeni oko Simpozija donose Odluku o osnivanju neprofitne organizacije “Mediteranski kiparski simpozij” (MKS) te od tog dana Udruga djeluje u istom organizacijskom obliku i ustroju.

Podnaslov u maksimalno tri reda;
OpenSans Bold—20 pt

Ciljevi Udruge MKS su promicanje svih oblika kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva te očuvanje i zaštita okoliša “Parka Skulptura Dubrova” kroz zaštitu i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje. Održivi razvoj udruge temelji se na razvijanju i promicanju vlastitih djelatnosti, osposobljavanju i unapređivanju rada članova te zaštitu vlastitih interesa i zastupanju interesa članova, poštujući društvene, okolišne i financijske kriterije razvoja.
Udruga MKS pravni je sljedbenik Katedre čakavskog sabora “Labinske republike” iz 1969. godine pod čijim se okriljem odvijala istoimena kulturna manifestacija “Mediteranski kiparski simpozij”.

Skupština tadašnje općine Labin, 7. lipnja 1976. donosi Odluku kojom se Katedri dodjeljuje zemljište kod naselja Dubrova, kojeg proglašava “Parkom Skulptura Dubrova” dobrom od općeg društvenog interesa. Krajem lipnja 1994. godine umjetnici i drugi građani okupljeni oko Simpozija donose Odluku o osnivanju neprofitne organizacije “Mediteranski kiparski simpozij” (MKS) te od tog dana Udruga djeluje u istom organizacijskom obliku i ustroju.

JAVNI
DOKUMENTI
UDRUGE
MKS

Statut

(volumen)

Izmjene i dopune

(volumen)

Plan rada

(volumen)

JAVNI
DOKUMENTI
UDRUGE
MKS

Naziv dokume…

(volumen)

Naziv dokume…

(volumen)

Naziv dokume…

(volumen)

Naziv dokume…

(volumen)

Naziv dokume…

(volumen)

MKS PROJEKTI

OČUVANJE I ZAŠTITA KAMENIH
SKULTURA (NASLOV U 2 REDA MAX.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ostvarili smo podršku Zaklade za
poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za projekt Park
skulptura Dubrova-očuvanje i zaštita kamenih skulptura.

Skulptura na fotografiji: Spirala, 1972., Janez Lenassi
Autor fotografije : Borut Skok

pogledaj na mapi

OČUVANJE I ZAŠTITA KAMENIH
SKULTURA (NASLOV U 2 REDA MAX.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ostvarili smo podršku Zaklade za
poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za projekt Park
skulptura Dubrova-očuvanje i zaštita kamenih skulptura.

Skulptura na fotografiji: Spirala, 1972., Janez Lenassi
Autor fotografije : Borut Skok

pogledaj na mapi

KOCKA
(NASLOV U 2 REDA MAX.)

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

pogledaj na mapi

KOCKA
(NASLOV U 2 REDA MAX.)

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

pogledaj na mapi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Prijavi se na naš newsletter i saznaj o
događanjima u Parku skulptura
Dubrova .

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Prijavi se na naš newsletter i saznaj o
događanjima u Parku skulptura
Dubrova .