Logo Mediteranski kiparski simpozij

MKS

Udruga “Mediteranski kiparski simpozij” (MKS) neprofitna je organizacija osnovana 1994. godine s ciljem promocije modernog i suvremenog kiparstva i umjetnosti.

MEDITERANSKI KIPARSKI SIMPOZIJ I PARK SKULPTURA DUBROVA

U cilju revitalizacije barokne palače Franković-Vlačić tj. Stancije Dubrova, skupina umjetnika i povjesničara umjetnosti, uz podršku lokalnih vlasti, pokreće kiparsku rezidenciju (engl. art residence) kojoj su dali naziv “Mediteranski kiparski simpozij”.
Kao osnovni materijal odabiru istarski kamen, izrazite čvrstoće i trajnosti. Značajna umjetnička produkcija pokrenula je potrebu za izlaganjem kamenih skulptura izvan dvorišta Stancije. Tada nastaje “Park Skulptura Dubrova” koji se prostire na 33 hektara površine, djelomično okružen istarskim suhozidom. U Parku možete pronaći 67 skulptura renomiranih hrvatskih i svjetskih umjetnika, koji su od 1970-ih stvarali pod okriljem “Mediteranskog kiparskog simpozija”. Poseban doživljaj pružit će vam šetnja po prostorno-umjetničkom radu naziva “Bijela cesta” sastavljenim od dosada realiziranih 16 dionica jednake dužine, ali i odmor u amfiteatru pod nazivom “Dolac”. Istražujući obalu istočne Istre, od Pićna pa sve do Rapca, možete susresti kamene skulpture nastale upravo na Dubrovi.

Ljubomir de Karina, Prodor Dubrova, 1992.

Što mi radimo?

Ciljevi Udruge MKS su promicanje svih oblika kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva te očuvanje i zaštita okoliša “Parka Skulptura Dubrova” kroz zaštitu i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje. Održivi razvoj udruge temelji se na razvijanju i promicanju vlastitih djelatnosti, osposobljavanju i unapređivanju rada članova te zaštitu vlastitih interesa i zastupanju interesa članova, poštujući društvene, okolišne i financijske kriterije razvoja.

Udruga MKS pravni je sljedbenik Katedre čakavskog sabora “Labinske republike” iz 1969. godine pod čijim se okriljem odvijala istoimena kulturna manifestacija “Mediteranski kiparski simpozij”.

Skupština tadašnje općine Labin, 7. lipnja 1976. donosi Odluku kojom se Katedri dodjeljuje zemljište kod naselja Dubrova, kojeg proglašava “Parkom Skulptura Dubrova” dobrom od općeg društvenog interesa. Krajem lipnja 1994. godine umjetnici i drugi građani okupljeni oko Simpozija donose Odluku o osnivanju neprofitne organizacije “Mediteranski kiparski simpozij” (MKS) te od tog dana Udruga djeluje u istom organizacijskom obliku i ustroju.

OČUVANJE I ZAŠTITA KAMENIH SKULPTURA

Projekt obuhvaća restauraciju i sanaciju oštećenih skulptura i dionica “Bijele ceste” te njihovo temeljito čišćenje od nametnika i višegodišnje izloženosti klimatskim uvjetima te ujedno zaštitu i impregnaciju kako bi se vratio i čim više očuvao izvorni izgled. Revitalizacija autorskih kiparskih dijela omogućiti će završetak nove vizualne prezentacije “Parka Skulptura Dubrova” i čuvanje iznimnih umjetničkih ostvarenja.

Skulptura na fotografiji: Jugo, 1972., Janez Lenassi
Autor fotografije: Borut Skok

Janez Lenassi, Jugo, 1972.

INFORMATIVNI CENTAR

Početkom stoljeća započela je gradnja informativnog centra pod nazivom “KOCKA”. Ideja izgradnje informativnog centra je pružanje posjetiteljima Parka potrebne informacije o Parku i njegovim sadržajima. Prostor je nakon višegodišnje sanacije opremljen i otvoren za javnost u svibnju 2023. U istome djeluje info punkt Udruge MKS te turistički info punktovi TZ Labin i TZ Općine Sveta Nedelja.