Kulturni programi

Kulturni program

Najznačajniji kulturni program Udruge je Mediteranski kiparski simpozij, umjetnička rezidencija kipara, slikara i/ili arhitekata pokrenuta 1970. godine u sklopu obilježavanja 50. obljetnice Labinske republike. Do sada je realizirano 44. simpozija sa ukupno preko 100 autora, nacionalnih i međunarodnih, koji su realizirali preko 70 skulptura, 16 dionica Bijele ceste te 18 dislociranih skulptura.

Razvoj publike

Razvoj publike

Nakon sistematizacije arhive pokrenut je program razvoja publike kojeg kontinuirano provodimo od početka 2019. Osmišljen je na način da se kroz edukativnu šetnju Parkom skulptura djeca i mladi upoznaju sa autorima koji su stvarali skulpture, istraže skulpture u Parku te se kreativno izraze kroz refleksivnu kreativnu radionicu korištenjem neke od tehnika koje predloži voditelj programa. 

Matija Ferlin

Popratni programi

Park skulptura je idealno mjesto za provedbu drugih kulturno-umjetničkih programa poput koncerata, filmskih večeri i/ili kazališta. Programski pravac “Večeri u Dolcu” osmišljen radi provođenja programa u području izvedbenih umjetnosti gdje smo 2019. ugostili nagrađivanog Matiju Ferlina sa izvedbom Staging a play: Antigone.

Radionica mozaika

Radionica mozaika

Radionica mozaika u Dubrovi pod vodstvom Zdravka Milića, akademskog slikara i redovitog profesora na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, odvijala se u rujnu 2019.  Radionica je namijenjena studentima i mladim autorima, a na sudjelovanje su pozvane Marina Rajšić, Alison Ivašić te Mia Knežević.

Turistička valorizacija Parka

Turistička valorizacija Parka

Park skulptura Dubrova pruža mogućnost kreiranja sadržaja namjenjenih stranim posjetiteljima destinacije Labin-Rabac-Sveta Nedelja tj. Istra te je 2019. pokrenut sustavni pristup turističkoj valorizaciji Parka. Nakon izrade cjelokupnog brendinga Parka skulptura, pristupilo se označavanju skulptura te njihovom povezivanju sa web stranicom o Parku tj. interaktivnom mapom parka.

Zaštita skulptura

Zaštita skulptura

Posljednje tri godine provodimo program zaštite skulptura koji je usmjeren na sanaciju i zaštitu, te po potrebi restauraciju, čišćenje kamena od parazira i sedimenata, mahovine i dr. Konačni cilj je zaštita svih skulptura nastalih kroz kiparski simpozij, kako od vremenskih uvjeta tako od devastacije s obzirom da se nalaze na javnom prostoru.

Info centar Dubrova

Info centar

Površina Parka je gotovo 40 hektara dok se skulpture nalaze na oko 13 hektara, park je djelomično omeđen suhozidom a karakterizira ga mediteransko raslinje sa visokim borovima, hrastom te drugim stablima od kojih neka svjedoče o prostoru na kojem se nekada nalazio voćnjak vlasnika Stancije Franković.