Janez Lenassi, SLO

(Opatija, Hrvatska 1927. – Piran, Slovenija, 2008.)

Diplomirao je kiparstvo 1951. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani, u klasi prof. Petra Lobode, a 1956. završio je specijalizaciju u klasi prof. Frančišeka Smerdua i prof. Borisa Kalina.
Nakon završetka studija radio je kao profesor Crtanja u gimnaziji u Radovljici i Ljubljani, a od 1986. do 1996. kao profesor na Ljetnoj akademiji u Salzburgu (Salzburg „Smmerakademie“) čiji je utemeljitelj bio Oskar Kokoschka. Bio je mentor na mnogim simpozijima i kiparskim školama u Austriji, Italiji, Švicarskoj i Hrvatskoj.
1985. i 1986. bio je predsjednik predsjedništva SULUJ-a (Saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije), a od 1987. do 1989. ZDSLU-a (Saveza društva slovenskih likovnih umjetnika).
Jedan je od začetnika kiparskog simpozija „Forma Viva“ u Portorožu i Kostanjevici na Krki.
Sudjelovao je na više od 30-ak međunarodnih kiparskih simpozija u Japanu, Izraelu, SAD-u i Europi. 1972. sudjelovao je na trećem Mediteranskim kiparskom simpoziju (Dubrova, Labin). Autor je mnogih monumentalnih javnih skulptura i spomenika, a njegova djela nalaze se u umjetničkim zbirkama u Sloveniji i inozemstvu. Uz kiparstvo, bavio se scenografijom i grafičkim dizajnom. Za svoj rad višestruko je nagrađivan. Od 1954. izlagao je na 30-ak samostalnih i preko 200 skupnih izložbi u Sloveniji i inozemstvu.

Naziv rada: „Spirala“/„Jugo“
Godina: 1972.
v: 210 cm
š: 146 cm
d: 140 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova

pogledaj na mapi