Park Skulptura Dubrova

Park skulptura Dubrova intro video

Naziv rada: Puž
Godina: 2020.
Dimenzije: v.š.d. 160 x 130 x 305 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova