Park Skulptura Dubrova

Park skulptura Dubrova intro video

Naziv rada: Dodir
Godina: 2021.
Dimenzije: v.š.d. 200 x 150 x 90 cm
Lokacija: Kuna, Pelješac