Ljubomir De Karina, HR

(Rijeka, 1948.)

Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani 1972. godine, u klasi prof. Zdenka Kalina. Nakon studija usavršavao se u Majstorskoj radionici Vanje Radauša i Antuna Augustinčića. Od 1973. ima status slobodnog umjetnika i od tada se bavi isključivo kiparstvom. Bio je umjetnički voditelj „Bašćanske staze glagoljice“ u sklopu koje je izradio tri monumentalna glagoljska slova i podni reljef. Autor je mnogih javnih skulptura u Hrvatskoj i inozemstvu (Italija, Njemačka, Japan, Slovenija). Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovao je na mnogobrojnim kiparskim simpozijima i radionicama. Njegova djela nalaze se u javnim i privatnim zbirkama. Za svoj rad višestruko je nagrađivan.
Član je HDLU-a u Zagrebu i Rijeci. Živi i djeluje u Brseču.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je u dva navrata, 1987. i 1992.

Naziv rada: „Prodor Dubrova“
Godina: 1992.
v: 300 cm
š: 117 cm
d: 130 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova

Naziv rada: „Veliki prodor I.“
Godina: 1987.
v: 270 cm
š: 90 cm
d: 120 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova