“Mediteranski kiparski simpozij” pokrenut je 1969. godine prema zamisli ak. slikara i kipara Josipa Diminića, a inicijativnim naporom ak. kiparice Milene Lah, ak. slikara Quintina Bassania i Josipa Faragune, predsjednika tadašnje Općinske konferencije SSRNH Labin i Katedre “Labinske republike” Čakavskog sabora. Prvi susret kipara održan je u čast 50-e obljetnice “Labinske republike”, a prvi su radovi trajno obilježili njezine granice.

Za održavanje radnog dijela simpozija odabran je park Stancije Dubrova, a za smještaj skulptura pejzažna okolina Stancije. Istra kao povod, ambijent, kamen kao inspiracija, sredstvo i krajolik kao doživljaj. Iz predgovora; Dr. Vanda Ekl, “Mediteranski kiparski simpozij u kamenu” 1969.-1979.

“Labinski atelieri” tim činom ulaze u avanturu oblikovanja prostora te time trajno određuju budućnost Stancije Dubrova i njezinog okruženja. Danas je u prostoru postavljeno preko 70 od ukupno 100 nastalih skulptura, podijeljeno “Bijelom cestom” jedinstvenim umjetničkim projektom u mozaiku uz “land art” amfiteatar smješten u dolini “Dolac”. Putujući od točke stvaranja naići ćete na skulpture postavljene u Rapcu, Raši, Sv. Nedelji, Kršanu i Pićnu te Zagrebu, Vukovaru, Iloku i Kuni na Pelješcu.

“Park Skulptura Dubrova” sintetizira prirodu i likovno stvaralaštvo kao jedinstveno umjetničko djelo te slovi za jedan od najpoznatijih parkova skulptura na otvorenom na području Republike Hrvatske.