Marina Bauer Gaia - Prsti - 2
Dekorativni detalj

72

Marina Bauer, HRV

(Zagreb, 1972.)

Marina Bauer (Zagreb, 1972.) diplomirala je 1998. na Kiparskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Na sceni je prisutna od polovine 1990-ih godina. Od 2002. do 2016. godine predavala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na Kiparskom i Nastavničkom odsjeku.
Na istoj Akademiji od 2016. kao vanjska suradnica predaje na kolegiju Uvod u psihologiju umjetnosti, te priprema doktorski rad „Tjelesna percepcija u doživljaju kiparskog djela“.
Autorica je nekoliko javnih ambijentalnih instalacija – Tragovi, Delnice (2018.); Stanište, Kornica, BIH (2017.); Ležeća figura, Park skulptura u Jakovlju (2007.); Vrata, Park skulptura Montraker u Vrsaru (1994.) te skulptura Praspavač I, Praspavač II i Stope u sklopu LandArt – Park und Au Schloss Gleinstätten u Austriji (2005.).
Uvrštena je u selekciju autora za putujuću izložbu „Suvremeno hrvatsko kiparstvo“ u organizaciji Ministarstva kulture koja je predstavljena u više europskih gradova (2009. – 2011.). 2015. godine nagrađena je na XII Trijenalu hrvatskog kiparstva za multimedijalnu skulpturalnu instalaciju Introverti.
Članica je HDLU-a te koordinatorica za Hrvatsku europske mreže Sculpture Network.

Naziv rada: Gaia/ Prsti
Godina: 2022.
Lokacija: Park skulptura Dubrova