Amfiteatar Dolac
Dekorativni detalj

Siniša Majkus, HRV

(Rijeka, 1962.)

Rođen je 1962. u Rijeci. Diplomirao je 1989. godine na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, u klasi Miroslava Šuteja. Počinje izlagati još kao student od 1984. godine. Dobitnik je više nagrada, među kojima su najznačajnije 2. nagrada Bijenala mladih Mediterana u Rijeci (1995.); Nagrada na 6. Triennalu hrvatskog kiparstva (1997.); 1. nagrada Grisia, Rovinj (1999.). Dobitnik je Godišnje nagrade Vladimir Nazor 2004. godine iz područja Likovnih i primijenjenih umjetnosti. Na studiju Likovne kulture Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci zapošljava se 2001. te surađuje u kreiranju programa Katedre za crtanje Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci na kojoj predaje od njezina osnutka, a trenutno u zvanju redovnog profesora. Radovi su mu izlagani na izložbama suvremene hrvatske umjetnost u Europi i svijetu – u Valenciji, Pekingu, Kairu, Lisabonu, New Delhiju, Berlinu, Budimpešti, Pragu i dr. Autor je javnih skulptura i stalnih postava muzeja u Splitu, Krapini, Šibeniku, Zagrebu, Jakovlju, Puli, Roču, Opatiji i drugdje. Suvremeni je kipar koji pomoću metalne žice stvara skulpture koje imaju karakteristike prostornih crteža. Živi i radi u Matuljima.

Naziv rada: Dimnjak
Godina: 2021.
Lokacija: Park skulptura Dubrova