Amfiteatar Dolac
Dekorativni detalj

Eros Čakić, HRV

(Pula, 1960.)

Rođen u Puli 1960. godine. Na Školi primijenjenih umjetnosti u Puli maturirao je 1980. u klasi Ivana Obrovca, a diplomirao je 1985. na Accademia di Belle Arti u Veneciji, (kiparstvo kod Gianfranca Tramontina dok je slikarstvo pohađao kod Emilia Vedove). Surađivao je i radio s Edom Murtićem, Dušanom Džamonjom i Miroslavom Šutejem, kao i mnogim drugim likovnim i multimedijalnim umjetnicima. Od 1985. do 2001. godine bavi se pedagoškim radom u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli kao voditelj kiparskog odjela i predavač dizajna. Jedan je od osnivača Društva likovnih umjetnika u Puli 1987. (današnji HDLU Istre). Funkciju predsjednika HDLU Istre obavlja od 1992. do 1996. i od 2009. do 2011. godine. Od 2001. do 2006. pročelnik je Odjela za kulturu u Gradu Puli, a nakon toga savjetnik za likovnu i galerijsku djelatnost. Izlagao je na više od 200 kolektivnih izložbi, te dvadesetak samostalnih u zemlji i inozemstvu. Autor je 40-ak spomenika i javnih skulptura, velikog broj maketa, skulptura galerijskog formata te nagrada – kipova (Zlatna vrata PFF-a, Zlatna arena PFF-a, županijska nagrada Istriana). Osim kiparstva, grafike i slikarstva djeluje na širem području kulture i subkulture. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj rad. Slovi za jednog od najistaknutijih kipara Istarskog poluotoka.

Naziv rada: Vrata nevere
Godina: 2021.
Lokacija: Park skulptura Dubrova