Zoltan Pal, Fontana, 1994
Dekorativni detalj

Zoltan Pal, HUN

(Páprád, Mađarska, 1954.)

Rođen je u Páprádu, u Mađarskoj 1954. Umjetničko obrazovanje stekao je u Pečuhu, gdje je od 1972. do 1978. bio student slikara Ferenca Lantosa u Pečuškoj radionici (Pecs Workshop / Pécsi Műhely).
Od 1993. do 1998. radio je kao gostujući predavač na Fakultetu za glazbu i vizualne umjetnosti Sveučilišta Janus Pannonius u Pečuhu, a od 1998. do 2003. kao voditelj Kreativne kolonije Baranja. Član je Nacionalnog udruženja za likovnu i primijenjenu umjetnost, Nacionalnog udruženja mađarskih umjetnika i Udruženja mađarskih kipara.
Od 1992. član je predsjedništva Simpozija u Lindbraunnu (Austrija), bio je stručni suradnik Odbora za kulturu Općine Pečuh od 1994. do 2006. godine te glavni urednik časopisa Echo. Od 2003. predsjednik je udruženja kipara „Baza“ (Bázis), od 2006. član je Mađarskog kiparskog društva, član Savjetodavnog odbora Europske prijestolnice kulture (arhitektura) te od 2007. Upravnog vijeća Odbora mađarskih kreativnih umjetnika.
U svojim radovima najčešće koristi kamen i drvo, ali poznate su i njegove metalne kompozicije. Uglavnom radi male skulpture, ali autor je i nekoliko monumentalnih djela nastalih na umjetničkim kolonijama i simpozijima. Važna karakteristika njegovog rada je tehnička savršenost i precizan dizajn.
Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Mađarskoj i inozemstvu.
Njegova djela nalaze se u mnogim javnim i privatnim umjetničkim zbirkama u cijelome svijetu. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za svoj rad.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1994. godine.

Naziv rada: Fontana
Godina: 1994.
Lokacija: Park Dubrova – stancija