Ratko Petrić, HR

(Zadar, 1941. – Zagreb, 2010.)

Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1966. godine, u klasi prof. Vanje Radauša, kod kojega je polazio i majstorsku radionicu. Suosnivač je likovne grupe „Biafra“. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu te je sudjelovao na međunarodnim kiparskim simpozijima.
Od 1998. bio je izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Radio je socijalnu i angažiranu skulpturu („Abortus“, 1976.; „Rađanje Venere“, 1989.) te cikluse kojima ironizira društvene mane i pomodnosti („Teatar birokracije“, 1972.; „Poklonstvo bogu Erosu“). Antiljepotom, nekonvencionalnim izrazom i efektom šoka postizao je ekspresionističko raspoloženje. U svojim radovima koristio je nekonvencionalne materijale: kožu, papir, dlaku, meso i gotove predmete („Čovjek tuba“, 1971.; „Hamlet“, 1989.). Bavio se karikaturom i grafičkim oblikovanjem. Začetnik je ideje „Aleja skulptura“ na Savskome nasipu u Zagrebu te je autor više skulptura u javnom prostoru. Višestruko je nagrađivan.

Sudjelovao je na Mediteranskom kiparskom simpoziju 1984. godine.

Naziv rada: „Dvije“
Godina: 1984.
v: 160 cm
obujam: 380 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova