Ratko Petrić, Dvije, 1984.
Dekorativni detalj

Ratko Petrić, HRV

(Zadar, 1941. – Zagreb, 2010.)

Rođen je u Zadru 1941. godine. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1966. godine, u klasi prof. Vanje Radauša. Kod kojega je polazio i majstorsku radionicu. Suosnivač je likovne grupe „Biafra“. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu te je sudjelovao na međunarodnim kiparskim simpozijima.
Od 1998. bio je izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Radio je socijalnu i angažiranu skulpturu te cikluse kojima ironizira društvene mane i pomodnosti. Antiljepotom, nekonvencionalnim izrazom i efektom šoka postizao je ekspresionističko raspoloženje. U svojim radovima koristio je nekonvencionalne materijale: kožu, papir, dlaku, meso i gotove predmete. Bavio se također karikaturom i grafičkim oblikovanjem. Začetnik je ideje „Aleja skulptura“ na Savskome nasipu u Zagrebu te je autor više skulptura u javnom prostoru. Za svoj rad višestruko je nagrađivan. Umire u Zagrebu 2010. godine.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1984. godine.

Naziv rada: Dvije
Godina: 1984.
Dimenzije: v.o. 160 x 380 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova