Belizar Bahorić, Prodor kroz vrijeme, 1974.
Dekorativni detalj

Belizar Bahorić, HRV

(Draga kraj Rijeke, 1920. – Zagreb, 2002.)

Rođen je u Dragi, kraj Rijeke 1920. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. A. Augustinčića, 1950. godine. Od 1950. do umirovljenja, 1976., radio je kao profesor u Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu u kojoj je obavljao i funkciju ravnatelja . Autor je brojnih javnih skulptura (npr. spomenika Ivana pl. Zajca ispred HNK-a u Rijeci). Živio je i radio u Zagrebu. Uz kiparstvo bavio se grafikom i oblikovanjem nakita. Dobitnik je „Zlatne medalje“ za skulpturu na Bijenalu Dantesca u Ravenni 1975. godine. Umire u Zagrebu, 2002. godine

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1974. godine.

Naziv rada: Prodor kroz vrijeme
Godina: 1974.
Dimenzije: v.š.d. 136 x 130 x 63 cm
Postolje: v.š.d. 60 x 60 x 40 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova