Belizar Bahorić, HR

(Draga kraj Rijeke, 1920. – Zagreb, 2002.)

Upisao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1940., zbog rata prekida studij. Nakon rata vraća se na Akademiju i 1950. diplomirao je kiparstvo u klasi prof. A. Augustinčića. Od 1950. do umirovljenja, 1976., radio je kao profesor u Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu u kojoj je obavljao funkciju ravnatelja . Autor je brojnih javnih skulptura, npr. spomenika Ivana pl. Zajca ispred HNK-a u Rijeci. Živio je i radio u Zagrebu. Uz kiparstvo bavio se grafikom i oblikovanjem nakita. Dobitnik je „Zlatne medalje“ za skulpturu na Bijenalu Dantesca u Ravenni 1975. godine.
Sudjelovao je na Mediteranskom kiparskom simpoziju 1974. godine.

Naziv rada: „Prodor kroz vrijeme“
Godina: 1974.
v: 136 cm
š: 130 cm
d: 63 cm
Postolje: v 60, š 60, d 40
Lokacija: Park skulptura Dubrova

pogledaj na mapi