24.12.2020.

Turistička valorizacija Parka

Turistička valorizacija Parka

Park skulptura Dubrova pruža mogućnost kreiranja sadržaja namjenjenih stranim posjetiteljima destinacije Labin-Rabac-Sveta Nedelja tj. Istra te je 2019. pokrenut sustavni pristup turističkoj valorizaciji Parka. Nakon izrade cjelokupnog brendinga Parka skulptura, pristupilo se označavanju skulptura te njihovom povezivanju sa web stranicom o Parku tj. interaktivnom mapom parka. Signalizacija sadrži QR kod koji se očitava putem pametnog telefona te se povezuje na interaktivnu mapu. Posjetitelji tako mogu samostalno istraživati Park s obzirom da je sustav povezan i GPS-om te slušati audiovodiče o autoru. Sadržaj se namjerava prezentirati na engleskom i talijanskom jeziku.

Iste smo godine proveli prvu edukativnu šetnju za posjetitelje pod vodstvom licencirne turističke vodičkinje i povijesničarke umjetnosti koja kroz 90 minuta interpretira Park skulptura, autore te suvremeno kiparstvo. Na šetnjama je sudjelovalo gotovo 200 posjetitelja. 

Informacije i rezervacije info@parkdubrova.eu