24.12.2020.

Kulturni program

Kulturni program

Najznačajniji kulturni program Udruge je Mediteranski kiparski simpozij, umjetnička rezidencija kipara, slikara i/ili arhitekata pokrenuta 1970. godine u sklopu obilježavanja 50. obljetnice Labinske republike.

Do sada je realizirano 44. simpozija sa ukupno preko 100 autora, nacionalnih i međunarodnih, koji su realizirali preko 70 skulptura, 16 dionica Bijele ceste te 18 dislociranih skulptura.

Autori se na sudjelovanje pozivaju od strane Stručnog savjeta udruge koji temeljem istraživanja recentnih uspjeha umjetnika ili njihovog djelovanja predlaže sudionike za svaku godinu. Troškovi autora i produkcije su u potpunosti pokriveni za vrijeme njihovog boravka u Parku skulptura Dubrova. Simpozij karakterizira visoka interakcija između autora i publike, koja može promatrati njihov rad, uključivanje cijele zajednice u provedbu simpozija što ovu rezidenciju čini njenim neraskidivim elementom. Umjetnička djela, skulpture, rade se u istarskom kamenu ili u kombinaciji sa prirodnim materijalima, te se trajno postavljaju u prostor Parka skulptura Dubrova. Pojedine skulpture poklonjene su u druge lokalne zajednice diljem Hrvatske kako bi promovirale trajnost istarskog kamena i kreacije.

“Prije pedeset godina, podignut je prvi kamen na idiličnoj livadi posutoj šumarcima koja se proteže iza stancije Franković na Dubrovi kraj Labina. Da, prije tih pola stoljeća (prilično impozantno to zvuči), točnije 1969., s dobrim namjerama i čista srca za stol su sjeli labinski umjetnici: kipar Josip Diminić i slikar Quintino Bassani, zagrebačka kiparica Milena Lah i riječki povijesničar umjetnosti Branko Fučić. Ideja je začeta, a kako bi se provela, malom skupu se pridružio Josip Faraguna, ondašnji predsjendik Općine Labin i predsjednik Katedre Labinske republike koja je bila stožerni pokretač i logistička podrška simpoziju. Oni su tada odlučili tu predivnu lokaciju, koja se proteže na oko 40 hektara zemljišta, oplemeniti suvremenim kipovima izrađenim od kamena i pretvoriti je u park skulptura.” – Mladen Lučić, Mediteranski kiparski simpozij 50 godina tradicije

Pogledajte Kronologija Simpozija