Petar Hadži Boškov, Slojevi, 1976.
Dekorativni detalj

Petar Hadži Boškov, MKD

(Skoplje, Sjeverna Makedonija, 1928. – Skoplje, Sjeverna Makedonija, 2015.)

Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani, a nakon diplome 1953. vraća se u Skoplje. Dodatno se usavršavao u Italiji, Francuskoj, Belgiji, Švicarskoj i Engleskoj te je nagrađen stipendijom koja mu je omogućila magistarski studij u Londonu (1959. – 1960.). Za vrijeme boravka u Londonu izlagao je na više izložbi, a neka od njegovih djela otkupile su galerije i privatni kolekcionari. Povratkom u Skoplje pridružuje se grupi „Mugra“ te 1961. sudjeluje na prvom simpoziju Forma Viva u Kostanjevici na Krki. Radio je kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Skoplju od 1980. do 1993. Od 2009. bio je počasni član Makedonske akademije znanosti i umjetnosti. Nacionalna galerija Makedonije priredila je 2010. godine veliku retrospektivu njegovih radova. Bilo je izloženo više od 150 skulptura, neke su po prvi puta bile izložene.

Sudjelovao je na Mediteranskom kiparskom simpoziju 1976. godine.

Naziv rada: Slojevi
Godina: 1976.
Dimenzije: v.š.d. 290 x 170 x 114 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova