Milija Nešić, SRB

(Novo selo kraj Niša, Srbija, 1934.)

Diplomirao je 1961. na Odsjeku za kiparstvu pri Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu.
1964. godine na istoj Akademiji završava poslijediplomski studij Kiparstva te stječe naziv magistre. 1963. godine stječe status samostalnog umjetnika (Socijalistička federativna republika Jugoslavija), a 1983. godine status istaknutog umjetnika. Od 1962. godine član je ULUS-a (Udruženja likovnih umjetnika Srbije).
Od 1950. godine do danas bavi se kiparstvom, slikarstvom, crtežom, fotografijom te konceptualnom umjetnošću. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je na mnogim umjetničkim kolonijama i simpozijima. 1972. godine boravio je u Labinu kao sudionik Mediteranskog kiparskog simpozija. Autor je mnogih javnih skulptura. Njegova djela nalaze se u mnogim muzejima i galerijama u zemlji i inozemstvu. Za svoj rad i doprinos višestruko je nagrađivan. Živi i radi u Beogradu.

Naziv rada: „Upisi“
Godina: 1972.
v: 250 cm
š: 90 cm
d: 39 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova

pogledaj na mapi