Michael Prentice, Oblak / Cloud, 1977.
Dekorativni detalj

Michael Prentice, USA

(New York, Sjedinjene Američke Države, 1944.)

Rođen je u New Yorku (SAD), 1944. godine. Renomirani je kipar i investitor. Diplomirao je povijest umjetnosti na Sveučilištu Middlebury u Vermontu (SAD) 1967.

Nakon studija odlazi u Pariz gdje je osnovao svoj prvi atelje za kiparstvo. Tijekom 30 godina boravka u Parizu radio je za mnoge muzeje i privatne umjetničke zbirke u Francuskoj, Švedskoj, Belgiji, Njemačkoj i Južnoj Koreji. Osim u Parizu, tri godine je boravio u Kerali u Indiji, gdje je osnovao studio za obradu granita.

Nakon povratka u SAD nastanio se u Houstonu gdje je 2011. osnovao organizaciju Seeds of Sharpstown koja se bavi revitalizacijom zapuštenih dijelova grada kroz umjetnost i arhitekturu.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1977. godine.

Naziv rada: Oblak
Godina: 1977.
Dimenzije: v.š.d. 224 x 110 x 107 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova