Bogdan Bogdanović, Adonis, 1974.
Dekorativni detalj

Bogdan Bogdanović, SRB

(Beograd, Srbija, 1922. – Beč, Austrija, 2010.)

Bio je arhitekt, umjetnik, filozof i pisac. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1950., gdje je od 1972. radio kao profesor. Od 1982. do 1986. bio je gradonačelnik Beograda. Autor je mnogih memorijalnih spomenika u kojima je elementima arhitekture i simbola gradio snažne i originalne prostorne koncepcije (Jasenovac, 1966; Vrnjačka Banja, 1981). Objavio je više knjiga o arhitekturi i urbanizmu.
Krajem 1993. seli se u Beč gdje umire 2010. godine.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1974. godine.

Naziv rada: Adonis
Godina: 1974.
Dimenzije: v.š.d. 400 x 180 x 180 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova