Bogdan Bogdanović , SRB

(Beograd, 1922.)

Bio je arhitekt, umjetnik, filozof i pisac. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1950., gdje je od 1972. radio kao profesor. Od 1982. do 1986. bio je gradonačelnik Beograda. Autor je mnogih memorijalnih spomenika u kojima je elementima arhitekture i simbola gradio snažne i originalne prostorne koncepcije (Jasenovac, 1966; Vrnjačka Banja, 1981). Objavio je više knjiga o arhitekturi i urbanizmu.
Krajem 1993. seli se u Beč gdje umire 2010. godine.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1974. godine.

Naziv rada: „Adonis“
Godina: 1974.
v: 400 cm
š: 180 cm
d: 180 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova

pogledaj na mapi