Želimir Janeš, Glagoljica, 1988.
Dekorativni detalj

Želimir Janeš, HRV

(Sisak, 1916. – Zagreb, 1996.)

Diplomirao na ALU Zagreb 1941. Suradnik majstorske radionice F.Kršinića. Predavao na ALU od 1961, član HAZU od 1991. sudjelovao na međunarodnim izložbama medalja i sitne plastike u Parizu, Bagdadu, Pragu, Bratislavi,Kolnu i Barceloni.
Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1941 (F. Kršinić), potom je pohađao specijalni kiparski tečaj kod I. Meštrovića (1941–42) i A. Augustinčića (1945–46). Bio je suradnik Majstorske radionice F. Kršinića (1950–55), profesor na Akademiji (1961–86); član HAZU od 1991. Isprva je u mramoru i bronci oblikovao intimističke figuralne kompozicije (Prvi koraci, 1949). Od početka 1960-ih sve se više bavio sitnom plastikom i medaljerstvom, u koje je unosio strukturalne i blikovne inovacije – medalje stajačice i tzv. taktile (Likovni znak, 1963; Milka Trnina, 1971; Istarsko zrno brojanice, 1977). Autor je kiparskoga kompleksa Aleja glagoljaša između Roča i Huma u Istri (1978–84) i spomenika Debeli brijest u šumi Brezovici kraj Siska (1981). Radio je likovna rješenja za kovanice; bavio se ilustriranjem knjiga. Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (1988).

Naziv rada: Glagoljica
Godina: 1988.
Dimenzije: v.š.d. 40 – 100 x 170 x 197 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova