Petar Barišić, Drvo-ptica, 1989.
Dekorativni detalj

Petar Barišić, HRV

(Vrlika, 1954.)

Nakon završetka Škole za primijenjenu umjetnost u Splitu, upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na Odjelu za kiparstvo, u klasi prof. Ivana Sabolića diplomirao je 1978. Bio je suradnik Majstorske radionice Frana Kršinića (1978. – 1981.). Od 1987. član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU). Autor je brojnih skulptura i nekoliko javnih spomenika. Izlagao je 70-ak samostalnih te sudjelovao na preko 250 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Predstavljao je Hrvatsku na Triennalu u Osaki 1995. te bio jedan od predstavnika Hrvatske na Biennalu u Kairu 2003. godine.

Od 1994. član je mađarsko-hrvatske umjetničke grupe „Chopor(t) horda“. Njegova djela nalaze se u brojnim muzejima, galerijama te privatnim zbirkama u Hrvatskoj i inozemstvu. Za svoj rad višestruko je nagrađivan. Zbog posebnih zasluga na području kulture, 1996. godine odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Živi i radi u Zagrebu gdje predaje na Akademiji likovnih umjetnosti.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1989. godine.

Naziv rada: Drvo-ptica
Godina: 1989.
Dimenzije: v.š.d. 232 x 150 x 150 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova