01.04.2021.

Ostvarili smo podršku za projekt sanacije skulptura u Pazinu

Ostvarili smo podršku za projekt sanacije skulptura u Pazinu

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić 29. ožujka 2021. potpisao je ugovore o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnog društva za 2021. Među projekte za prioritetno područje kulture odobren je i projekt Udruge MKS pod nazivom “Sanacija i očuvanje javnih skulptura Mediteranskog kiparskog simpozija”. Predsjednica udruge MKS Renata Kiršić prisustvovala je službenom potpisivanju ugovora koje se održalo u Spomen domu.

Projektom će se očistiti i sanirati dvije skulpture postavljene na području Pazina, a to su skulptura “Karijatida” Alema Korkuta koji je na kiparskom simpoziju sudjelovao 2002. te skulptura “Dijalog” Roberta Dubourga iz 1973. Donator materijala za obje skulpture je bila tvrtka Kamen d.d. iz Pazina dugogodišnji suradnik i donator kiparskih simpozija.

Osim čišćenja, sanacije i zaštite, skulpture će se prigodno označiti po uzoru na signalizaciju postavljenu u Parku skulptura Dubrova čime će doći do digitalnog povezivanja sadržaja o autoru skulptura te kiparskom simpoziju općenito. Stvoriti će se sinergija jer će tako posjetitelji Parka skulptura imati smjernice i informacije o istraživanju skulptura izvan Parka, dok će posjetitelji Pazina dobiti informacije i o podrijetlu nastanka skulptura, a vjerujemo da će brže i lakše doći do informaciju o Parku te ga u konačnici i posjetiti.

Dugoročni cilj Udruge MKS je sanirati i povezati signalizacijom te digitalno sve skulpture nastale tijekom simpozija koje se nalaze diljem Labinštine, Pazina, u Zagrebu, Vukovaru i Iloku kao i one koje će se tek izraditi i postaviti u javni prostor.