Nikola Džaja, Tragovi – u potrazi za izgubljenim vremenom, 1998.
Dekorativni detalj

Nikola Džaja, HRV

(Solin, 1959.)

Rođen je u Solinu, 1959. godine. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1984., u klasi prof. Koste A. Radovanija. Od 1997. godine radi na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Kao mentor sudjeluje u radu studentske kiparske škole „Montraker“ u Vrsaru. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovao je na mnogim kiparskim simpozijima i radionicama. Autor je više javnih kiparskih radova i spomenika. Živi i radi u Splitu i Solinu.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1998. godine a izradio je 2. dionicu Bijele ceste.

Naziv rada: Tragovi – u potrazi za izgubljenim vremenom
Godina: 1998.
Dimenzije: 25 x 4 m
Lokacija: Park skulptura Dubrova