Dora Kovačević, Put, 1997.
Dekorativni detalj

Dora Kovačević, HRV

(Dubrovnik, 1951.)

Rođena je u Dubrovniku, 1951. godine. Diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1974., u klasi prof. Alberta Kinerta. Završila je studij Kiparstva na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs u Parizu (1977.). Nastavljajući tradiciju hrvatskoga kiparstva, u drvu oblikuje mobilne kompozicije jednostavne geometrijske konstrukcije, izrađuje skulpture, reljefe od drva, kovina i kaširanog papira. Uz kiparstvo bavi se crtežom i grafikom. Autorica je velikog broja skulptura u javnim prostorima. Sudjelovala je na mnogim kiparskim simpozijima. Izlagala je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Za svoj rad višestruko je nagrađivana. Živi i djeluje u Zagrebu. Od 1997. godine radi na Akademiji likovnih umjetnosti.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovala je 1997. godine kada je izradila prvu dionicu Bijele ceste.

Naziv rada: Put
Godina: 1997.
Dimenzije: 25 x 4 m
Lokacija: Park skulptura Dubrova