Mira Jurišić Krković, Forma / Bdijenje, 1982.
Dekorativni detalj

Mira Jurišić Krković, SRB

(Čurug, Vojvodina, 1928. – Beograd, Srbija, 1998.)

Diplomirala je na 1955. na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu, 1957. godine završava i poslijediplomski studij. Bila je članica ULUS-a (Udruženja likovnih umjetnika Srbije) i Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije 1957. godine. Studijski je boravila u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj i SAD-u, a kao stipendistica fonda „Moša Pijade“ boravila je u Engleskoj. Izlagala je na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Brojne skulpture Mire Jurišić Krković postavljene su na javnim mjestima na području cijele bivše Jugoslavije, a mnoga njezina djela nalaze se u važnim zbirkama muzeja i galerija.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovala je 1982. godine.

Naziv rada: Forma / Bdijenje
Godina: 1982.
Dimenzije: v.š.d. 145 x 230 x 114 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova