Ante Jakić – Sony, Praotac, 1976.
Dekorativni detalj

Ante Jakić – Sony, HRV

(Ston, 1930. – Zagreb, 1996.)

Diplomirao je kiparstvo na zagrebačkoj Akademiji primijenjenih umjetnosti 1955., u klasi profesora Koste Angelija Radovanija. U drvu i kamenu oblikovao je shematizirane ljudske i životinjske figure; izrađivao je valjkaste i stožaste oblike upotrebljavajući žičane i drvene konstrukcije. Njegovao je načelo montaže i igre s mogućnošću brojnih mutacija. Autor je projekta TO TAK (drvene igračke za slaganje, sastavljene od slobodnih elemenata), ciklusa minijatura u srebru te mnogobrojnih skulptura u javnim prostorima (Karlovac, Krapina, Labin). Živio je i djelovao u Splitu.

Sudjelovao je na Mediteranskom kiparskom simpoziju 1976. godine.

Naziv rada: Praotac
Godina: 1976.
Dimenzije: v.š.d. 180 x 180 x 170 cm
Kugle: o.v. 290 x 86 cm
Stupovi: v. 220 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova