Julije Knifer, Meandar, 2005.
Dekorativni detalj

Julije Knifer, HR

(Osijek, 1924. – Pariz, Francuska, 2004.)

Rođen je u Velikoj Pisanici, 1921. godine. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Ljube Babića te školu „Petra Dobrovića“ u Beogradu. Studijski je boravio u Francuskoj, Italiji, SAD-u. Zbog svog jedinstvenoga i prepoznatljivoga slikarskoga stila bio je jedan od najutjecajnijih umjetnika visokoga modernizma u Jugoistočnoj Europi. Njegove izložbe 1953. godine u Zagrebu i Beogradu pripadaju prvim samostalnim izložbama koje su u socijalističkome svijetu predstavljale elemente apstraktne umjetnosti.
Djela je predstavio na više od 300 samostalnih i jednako toliko skupnih izložbi na svim kontinentima. Djela su mu izrazito primijećena na Venecijanskom Bijenalu te su dio javnih i privatnih zbirki širom svijeta. Uz bogati slikarski opus, Murtićevo stvaralaštvo uključuje izvedbu kazališne scenografije, murala, mozaika, emajla, skulptura i keramike. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu, uključujući Nagradu „Vladimir Nazor“ za životno djelo (2001.). Od 1997. godine postaje članom HAZU.
Živio je i radio u Zagrebu i Vrsaru. Umire u Zagrebu 2005.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 2004. godine kada je izradio 9. dionicu Bijele ceste.

Naziv rada: Meandar
Godina: 2005.
Dimenzije: 25 x 4 m
Lokacija: Park skulptura Dubrova