Josip Diminić, Oranica, 2011.
Dekorativni detalj

Josip Diminić, HRV

(Sv. Lovreč kraj Labina 1937. – Labin 2019.)

Školu Primijenjenih umjetnosti završio je u Zagrebu 1957. godine, a 1963. diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Marina Tartaglie. Autor je mnogobrojnih javnih skulptura u zemlji i inozemstvu.

Od 1984. radio je kao profesor kiparstva na Odsjeku za likovnu umjetnost pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, a od 2005 na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Senat Sveučilišta 2008. godine dodijelio mu je počasno zvanje i naslov professora emeritusa.

Jedan je od utemeljitelja Mediteranskoga kiparskog simpozija koji je utemeljen 1969. godine, u Dubrovi kraj Labina. 2018. proglašen je počasnim članom Udruge Mediteranski kiparski simpozij. Osim Mediteranskog kiparskog simpozija suosnivač je i likovne skupine Labinski Atelieri, izložbe Ars Histriae i Međunarodne kiparske škole u Vrsaru.

Autor je 11 grafičkh mapa. Za svoj je rad višestruko nagrađivan te su mu dodjeljena mnogobrojna priznanja. Izlagao je više od 100 samostalnih i sudjelovao na više od 300 skupnih izložaba.

Studijski boravi u Austriji, Mađarskoj, Čehoslovačkoj, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Kini. Objavio je knjigu zapisa s putovanja u Kinu, 1988. godine, naslova "Ljepoti je mjesto u Kini". Objavljene su mu monografije 1982. i 2000. godine. Umire u Labinu 2019.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je u tri navrata; 1971., 1995. i 2011. godine.

Naziv rada: Oranica
Godina: 2011.
Dimenzije: 25 x 4 m
Lokacija: Park skulptura Dubrova

Naziv rada: Dva tijela
Godina: 1971.
Dimenzije: v.š.d. 140 x 198 x 82 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova

Naziv rada: Put do oltara u prolazu
Godina: 1995.
Dimenzije: v.o. 300 x 100 cm
Lokacija: Stari grad Labin