Amfiteatar Dolac
Dekorativni detalj

68

Amfiteatar “Dolac”

Amfiteatar “Dolac” djelo je akademskog kipara Josipa Diminića, jednog od začetnika Mediteranskog kiparskog simpozija, nastalo po uzoru na grčke amfiteatre. Njegova je gradnja započela 2001. a trajala je sve do 2003. Tijekom izgradnje otkrivena je i stara vapnenica (japnenica) koja služi kao kulisa pri izvedbi programa, umjetničkih performansa, koncerata, predstava i raznih događanja za posjetitelje Parka.