Hiroshi Mikami, JPN

(Uhan, Kina, 1944. – Japan, 1999.)

Studirao je umjetnost na Sveučilištu u Kyotu, u Japanu. 1970. napušta Japan i odlazi u Europu gdje se 1971. nastanio u Njemačkoj, u pokrajini Bayern te počeo raditi u kamenolomu Kilchenlamitz. 1974. upisao je poslijediplomski studij umjetnosti na St. Martin`s School of Art u Velikoj Britaniji, gdje je diplomirao 1976. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim izložbama i simpozijima te je autor mnogih skulptura na javnim mjestima u Europi, Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama.
Početkom 1990-ih u Kerali, u Indiji, osnovao je međunarodni umjetnički kamp u Parku Subhash. U kampu su boravili mnogi međunarodni umjetnici i stvarali skulpture u granitu.
Jedan od njegovih najznačajnijih radova je projekt „Quau in photo“, nastao u suradnji s renomiranim japanskim fotografom Kiyoshijem Tatsukawom između 1987. i 1992. Rad je fotografsko bilježenje iskra (quau) koje nastaju Mikamijevim udaranjem čekića po kamenu.
Umire u Japanu 1999. godine.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1973. godine.

Naziv rada: „Hod Sunca“
Godina: 1973.
v: 210 cm
š: 65 cm
d: 53 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova