Guerino Ruba, CAN

(Pula, 1940.)

Rođen je u Puli 1940. godine. Od 1967. živi i djeluje u Montrealu (Kanada). Diplomirao je kiparstvo na sveučilištu u Quebecu. Do umirovljenja 2004. radio je kao profesor kiparstva na Fakultetu općeg i strukovnog obrazovanja (Collège d’enseignement général et professionnel) u Montrealu.
Redovito izlaže od kasnih 1970-ih te je svoja djela predstavio na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Kanadi i šire. Autor je mnogih javnih skulptura, a njegova djela nalaze se u javnim i privatnim zbirkama u Kanadi, SAD-u i Europi.
Rad Guerina Rube prepoznat je i izvan granica Quebeca i Kanade, osobito u Francuskoj i Istočnoj Europi. U svojim djelima često istražuje pojam nasilja te koristi sirove materijale kako bi naglasio njihov primitivan aspekt.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1984. godine

Naziv rada: “Torzo ili Plodnost (Majka Zemlja)”
Godina: 1984.
v: 75 cm
š: 165cm
d: 290 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova