Ante Rašić, U iščekivanju kiše, 2008.
Dekorativni detalj

Ante Rašić, HRV

(Imotski, 1953.)

Rođen je u Imotskom, 1953. godine. Jedan je od najvažnijih predstavnika generacije kipara kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1977. godine, u klasi prof. Nikole Reisera. Bio je suradnik Majstorske radionice Ljube Ivančića i Nikole Reisera. Stručno se usavršavao u Parizu. Bio je predsjednik HDLU-a od 1986. do 1991., kada je na njegovu inicijativu osmišljen park suvremene skulpture na otvorenom (Sportski park Mladost u Zagrebu). Jedan je od osnivača časopisa „Oris“ i prve zajednice slobodnih umjetnika „ArTresor“. Kao umjetnički direktor Studija Rašić aktivno djeluje na području likovnih umjetnosti, dizajna, arhitekture i primijenjenih umjetnosti. Od 1995. predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Važan dio njegovog opusa povezan je sa skulpturom, grafičkim dizajnom te posebno dizajnom okoliša, za što je nagrađen nizom domaćih i međunarodnih nagrada.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 2008. godine. Njegova 13. dionica Bijele ceste, „U iščekivanju kiše“, koja je tada izvedena, nagrađena je glavnom nagradom SEGD-a (Society for Environmental Graphic Design), međunarodna organizacija koja okuplja ljude koji se bave komunikacijskim dizajnom u izgrađenom okolišu, s naglaskom na što bolju integraciju arhitekture i dizajna.

Naziv rada: U iščekivanju kiše
Godina: 2008.
Dimenzije: 25 x 4 m
Lokacija: Park skulptura Dubrova