Zdravko Milić, Tehnodrom, 2001.
Dekorativni detalj

Zdravko Milić, HRV

(Labin, 1953.)

Rođen je u Labinu 1953. godine. Završio je Srednju školu primijenjene umjetnosti u Splitu, Odjel grafike, 1973. godine. Diplomirao je slikarstvo na Accademia di Belle Arti u Veneciji, 1977. godine u klasi prof. Carmela Zottija. Usavršavao se na području mozaika 1988. godine na École Nationale Supérieure des Beaux Arts u Parizu u klasi prof. Ricarda Licate. Od 2006. godine zaposlen je kao docent na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, predaje na kolegijima Slikarstvo i Mozaik. Izlagao je na više od 90 samostalnih i preko 600 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Italija, Austrija, Slovenija, Njemačka, Nizozemska, Francuska, Portugal, Mađarska, Poljska, Velika Britanija, Australija…). Sudjelovao je na mnogobrojnim međunarodnim slikarskim i kiparskim simpozijima. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegova djela nalaze se u značajnim hrvatskim i inozemnim privatnim i muzejskim zbirkama.
Živi i radi u Labinu i Rijeci.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 2001. godine kada je izradio 5. dionicu Bijele ceste.

Naziv rada: Tehnodrom
Godina: 2001.
Dimenzije: 25 x 4 m
Lokacija: Parka skulptura Dubrova