Vladimir Gašparić Gapa, Portal, 1994.
Dekorativni detalj

Vladimir Gašparić Gapa, HRV

(Hodošan kraj Čakovca, 1951.)

Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1975., u klasi prof. Valerija Michielija. Usavršavao se u Majstorskoj radionici prof. Ivana Sabolića. Studijski je boravio u Italiji, Njemačkoj, Švedskoj i Austriji. Autor je mnogih javnih skulptura u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnik je brojnih nagrada. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegova djela nalaze se u mnogim javnim i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Živi u Varaždinu, a radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Sudjelovao je na Mediteranskom kiparskom simpoziju 1994. godine.

Naziv rada: Portal
Godina: 1994.
Dimenzije: v. 300 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova