Peruško Bogdanić, Keopsov san, 1989.
Dekorativni detalj

Peruško Bogdanić, HRV

(Stari Grad, Hvar, 1949.)

Rođen je u Starom Gradu na Hvaru, 1949. godine. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976., u klasi prof. Vjekoslava Rukljača. Studijski se usavršavao u SAD-u. Od 2007. predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Mentor je Ljetnog studija kiparstva te umjetnički voditelj Međunarodne studentske kiparske radionice „Montraker“ u Vrsaru.  Izlagao je na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je na brojnim kiparskim simpozijima i radionicama. Autor je skulptura u javnim prostorima u Zagrebu, Labinu, Kostanjevici na Krki, Sisku, Poreču i Edinburghu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1989. i 2001. godine.

Naziv rada: Keopsov san
Godina: 1989.
Dimeznije: v.š.d. 295 x 120 x 100 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova

Naziv rada: Putovanje barbara
Godina: 2001.
Dimenzije: 25 x 4 m
Lokacija: Park skulptura Dubrova