Peruško Bogdanić, HR

(Stari Grad, Hvar, 1949.)

Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976., u klasi prof. Vjekoslava Rukljača. Studijski se usavršavao u SAD-u. Od 2007. predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Mentor je Ljetnog studija kiparstva te umjetnički voditelj Međunarodne studentske kiparske radionice „Montraker“ u Vrsaru. Izlagao je na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je na brojnim kiparskim simpozijima i radionicama. Autor je skulptura u javnim prostorima u Zagrebu, Labinu, Kostanjevici na Krki, Sisku, Poreču i Edinburghu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1989. godine i 2001. kada je izradio 6. dionicu Bijele ceste.

Naziv rada: „Keopsov san“
Godina: 1989.
v: 295 cm
š: 120 cm
d: 100 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova

Naziv rada: „Putovanje barbara“
Godina: 2001.
Dimenzija: 25 x 4 m
Lokacija: Park skulptura Dubrova