Maria Biljan Bilger, AUT

(Radstadt, Austrija, 1912. – München, Njemačka 1997.)

Rođena u Radstadtu (Austrija) 1912. od 1957. radi kao kreativna keramičarka u Lederer-Nesseny i Florisdorfu. 1970. i 71. predsjednica Simpozija europskih kipara u st.Margarethen, Burgenland.

Naziv rada: „Bitva“
Godina: 1971.
v: 220 cm
š: 130 cm
d: 120 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova