Luciano Ceschia, Čempresi, 1971.
Dekorativni detalj

Luciano Ceschia, ITA

(Tarcento, Italija, 1925. – Udine, Italija, 1991.)

Studirao je u Veneciji na Liceo Artistico. Tiijekom 1948.-49. seli u Jugoslaviju gdje radi kao ilustrator knjiga, potom odlazi u Švicarsku i Francusku. Umro 1991.Bio je kipar bez klasičnog likovnog obrazovanja, učio je kiparstvo u raznim ateljeima i radionicama te u Veneciji, gdje je neko vrijeme bio učenik Srednje umjetničke škole. 1944. bio je zarobljen i odveden u Austriu. Tijekom 1948. i 1949. boravio je u Jugoslaviji gdje je radio kao dizajner za knjige i novine. Nakon povratka u Italiju, početkom 1950-ih, počeo se baviti keramikom. U prvoj polovici 1960-ih počeo je eksperimentirati s uvođenjem novih tehnika u obradi keramike, a istodobno se posvetio crtanju i slikanju. Od druge polovice 1960-ih počeo je koristiti nove materijale, metal, kamen, beton i drvo, a uvođenjem novih kiparskih motiva, arhetipskih, čistih i jasnih oblika, približio se apstraktnoj umjetnosti.

Među Ceschijinim značajnijim kreacijama ističu se monumentalne skulpture i medalje koje je stvorio u 1970-im i 1980-im godinama prošlog stoljeća.

Luciano Ceschia bio je sudionik nekoliko kiparskih simpozija. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama, a njegov rad „Velika vrata Hiroshime“ predstavljen je na 31. Bijenalu moderne umjetnosti u Veneciji (1962.), na kojem mu je dodijeljena nagrada Ministarstva industrije i trgovine za keramiku.
Umire u Udinama (Italija), 1991. godine.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1971. godine.

Naziv rada: Čempresi
Godina: 1971.
Dimenzije: v.š.d. 255 x 136 x 70 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova