Kosta Angeli Radovani, Dunja, 1975.
Dekorativni detalj

Kosta Angeli Radovani, HRV

(London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 1916. – Zagreb, 2002.)

Studirao je kiparstvo na Akademiji Brera u Milanu (1934. – 1938.) i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1939. godine. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pohađao je specijalku za kiparstvo kod prof. Frana Kršinića i grafiku kod prof. Tomislava Krizmana.

Jedan je od osnivača Akademije primijenjene umjetnosti u Zagrebu, gdje je radio kao profesor te voditelj Katedre za kiparstvo od 1950. pa sve do zatvaranja Akademije 1955. Od 1977. pa do umirovljenja 1987. predavao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Od 1992. bio je redoviti član HAZU. Modelirao je aktove, portrete i figuralne kompozicije, bavio se medaljarstvom, spomeničkom plastikom, crtežom i grafikom. Izlagao je na 59 samostalnih i preko 600 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Kao jedan od predstavnika Jugoslavije sudjelovao je na Biennalu u Veneciji 1950. godine. Pisao je članke i oglede o likovnim umjetnostima.

O njegovom radu objavljeno je nekoliko monografija. Za svoj rad višestruko je nagrađivan. Dobitnik je Nagrade „Vladimir Nazor“ za životno djelo 1986.

Sudjelovao je na šestom Mediteranskom kiparskom simpoziju, 1975. godine.

Naziv rada: Dunja
Godina: 1975.
Lokacija: Park Vile Zagorje, Ured predsjednice Republike Hrvatske, Zagreb