Galliano Zanco, ITA

(Trst, Italija, 1933.)

Rođen je 1933. godine, u Trstu, u Italiji. 1955. završio je Školu za primijenjenu umjetnost u Splitu, u klasi Željka Radmilovića, kiparstvo i u klasi Ante Kaštelančića, slikarstvo. Radio jekao viši preparator – restaurator Arheološkog muzeja Istre u Puli. Restaurirao je mnoge mozaike i izradio replike srednjovjekovnih fresaka mnogih istarskih crkvica. Njegove replike fresaka predstavljene su na izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovao je 1988. godine.

Naziv rada: “Lanterna”
Godina: 1988.
v: 320 cm
š: 74 cm
d: 74 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova