Đanino Božić, Veliki arhiv, 1998.
Dekorativni detalj

Đanino Božić, HRV

(Pula, 1961.)

Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, na Odjelu likovne kulture s izbornim kolegijem
Kiparstva 1986. godine (u klasi prof. Josipa Diminića). Izlaže od 1984. godine te je priredio veliki broj samostalnih i sudjelovao na mnogobrojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Bavi se slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, umjetničkim knjigama, instalacijama, ambijentima. Realizirao je nekoliko javih skulptura. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Povodom 25-e obljetnice njegova rada 2012. godine, u izdanju HDLU-a Istre i Medita, Pula, tiskana je njegova monografija čiji su autori Ivica Župan i Jerica Ziherl. Živi i djeluje kao samostalni umjetnik u Novigradu i Labincima.

Sudjelovao je na Mediteranskom kiparskom simpoziju 1998. godine

Naziv rada: Veliki arhiv
Godina: 1998.
Lokacija: Vukovar