Božica Dea Matasić, Kula pogleda, 2016.
Dekorativni detalj

Božica Dea Matasić, HRV

(Zagreb, 1970.)

Diplomirala je 1996. godine na nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer kiparstvo. Izlaže od 1992. godine, a do danas se predstavila na dvadesetak samostalnih i više od pedeset skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. U svome radu bavi se skulpturom, grafikom, prostornim instalacijama i ambijentom. Kao sudionica Mediteranskog kiparskog simpozija 2016. godine realizirala je skulpturu „Kula pogleda“. Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja, uključujući priznanja žirija IX. trijenala hrvatskog kiparstva, Nagrade publike na natječaju T-HT u MSU Zagreb 2011., nagrade XI. trijenala hrvatskog kiparstva te prve nagrade na natječaju za izradu idejnog kiparsko-arhitektonskog rješenja Spomen obilježja Žarku Kaiću, uz koautore dipl. ing. arh. Bernardu Silov i mag. arh. Davora Silova.

Od 2006. predaje kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje je trenutno u zvanju redovne profesorice. Živi i radi u Zagrebu i Osijeku.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovala je 2016. godine.

Naziv rada: Kula pogleda
Godina: 2016.
Dimenzije: v.o. 300 x 170 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova