Ana Bešlić, Plod, 1975.
Dekorativni detalj

Ana Bešlić, SRB

(Bajmak, Srbija, 1912. – Beograd, Srbija, 2008.)

Rođena je u Bajmaku, u Srbiji, 1912. godine. Školovala se u Zagrebu, Grazu i Beču, a umjetničko obrazovanje stekla je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu. Poslijediplomski studij završila je u klasi kipara Tome Rosandića. Jedna je od najvažnijih predstavnica Suvremenog kiparstva u bivšoj Jugoslaviji. Njezin pristup umjetnosti bio je izvan strujanja vremena te se smatra jednom od začetnica promjene stila u jugoslavenskom kiparstvu. Ostavila je veliki trag u Subotici, obilježivši poslijeratni likovni život toga grada. Osim Subotice, autorica je javnih skulptura u mnogim drugim gradovima u Srbiji i na području bivše Jugoslavije. Zbirka njezinih kiparskih djela danas se nalazi u Gradskom muzeju Subotica. Umire u Beogradu 2008. godine.

Na Mediteranskom kiparskom simpoziju sudjelovala je 1975. godine.

Naziv rada: Plod
Godina: 1975.
Dimenzije: v.š.o. 200 x 110 x 400 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova