Ana Bešlić, SRB

(Bajmak, Srbija, 1912. – Beograd, Srbija, 2008.)

Školovala se u Zagrebu, Grazu i Beču, a umjetničko obrazovanje stekla je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu. Poslijediplomski studij završila je u klasi kipara Tome Rosandića, s kojim je surađivala i nakon završetka studija.
Jedna je od najvažnijih predstavnica Suvremenog kiparstva u bivšoj Jugoslaviji. Njezin pristup umjetnosti bio je izvan strujanja vremena te se smatra jednom od začetnica promjene stila u jugoslavenskom kiparstvu.
Ostavila je veliki trag u Subotici, obilježivši poslijeratni likovni život toga grada. Osim Subotice, autorica je javnih skulptura u mnogim drugim gradovima u Srbiji i na području bivše Jugoslavije. Zbirka njezinih kiparskih djela danas se nalazi u Gradskom muzeju Subotica.

Ana Bešlić sudjelovala je na Mediteranskim kiparskom simpoziju 1975. godine.

Naziv rada: „Plod“
Godina: 1975.
v: 200 cm
š: 110 cm
obujam: 400 cm
Lokacija: Park skulptura Dubrova