Sanacija i zaštita skulptura

Sanacija i zaštita skulptura

“Fokus rada novog vodstva Mediteranskog kiparskog simpozija oslanja se na zaštitu postojećih umjetničkih skulptura i valorizaciju suvremenog kiparstva u širim društvenim i umjetničkim krugovima. Sredstva Istarske županije uvelike su nam pomogla da skulpture dobiju novi sjaj i prikladnu zaštitu za naredno razdoblje.